April 30, 2019

Noen ganger...

Noen ganger tror jeg verden er helt koko. Hva er salat laget av liksom? Hvorfor er det så grønt? Hvordan kan noe grønt komme av jorda? Burde ikke alt som lages i jorda være brunt? Det er brunt liksom, hallo...

Posted by: Sten at 12:32 PM | Comments (6) | Add Comment
Post contains 42 words, total size 1 kb.

Hva er tekst?

En tekst er vanligvis en skrevet eller trykt samling ord som danner en mening, ofte er det ord i en fortelling. Tekst betegner da både innholdet og selve skriftet, altså det skrevne.

Den delen av språkvitenskapen som har tekster som sitt studiefelt, kalles tekstlingvistikk. Tekstlingvistikken studerer både verbalspråklige tekster, som både kan være muntlige og skrevne, og tekster som er realisert gjennom andre tegnsystem (eller kombinasjon av flere tegnsystem), som film, tegneserier og reklame.

Tekster har visse felles kjennetegn, uavhengig av tegnsystem og sjanger. En tekst må være koherent, dvs. oppleves som sammenhengende av språkbrukerne i en bestemt situasjon. Den må ha et emne, dvs. at den må «handle om noe». Tekster tolkes av språkbrukerne ut fra visse historisk og kulturelt bestemte tekstnormer, dvs. (uutalte) forventninger til og vaner for kommunikasjon. Normene danner basis for de ulike tekstsjangrene. Tekstnormer og dermed sjangerkrav kan endre seg over tid. Når det mediet som tekstene formidles gjennom endrer seg, eller når omstendighetene omkring kommunikasjonen (konteksten) endrer seg, vil også tekstnormene forandres. Et godt eksempel er hvordan normene for sjangeren TV-debatt har endra seg fra fjernsynets barndom til i dag.

Tekst har ellers en rekke beslektede betydninger. Tekst kan for eksempel bety ordene i en sang eller vise (tekst til operaeller operette kalles ofte libretto). Begrepet kan dessuten brukes om et bibelsitat eller utdrag fra Bibelen, en tekst som for eksempel danner utgangspunkt for en preken.

Begrepet brukes i litteraturvitenskapen særlig om et litterært verk eller en skriftlig framstilling i sin opprinnelige språkform (en originaltekst til forskjell fra oversettelser). Undertekst betegner der ofte den egentlige meningen bak eller under et utsagn.

I bøker utgjør teksten vanligvis det viktigste innholdet, den sammenhengende framstillinga, i motsetning til noter, kommentarer og illustrasjoner. Billedtekster er forklaringer til bildene.


more...

Posted by: Sten at 12:31 PM | Comments (5) | Add Comment
Post contains 295 words, total size 3 kb.

Hei

Jeg hørte en sang i dag som het Hei. Jeg tror kanskje det var denne:Men så så jeg at det var et album. Vet du hvilken sang det kan ha vært?

Posted by: Sten at 12:26 PM | Comments (5) | Add Comment
Post contains 34 words, total size 1 kb.

Denne siden er ganske kul...

De har mange kule greier og sånt...


Posted by: Sten at 12:22 PM | Comments (5) | Add Comment
Post contains 13 words, total size 1 kb.

Hva har jeg sett på i dag?

I dag har jeg sett på Game of Thrones! Den serien er bare seriøst helt sinnsykt kul. Jeg har kommet til sesong 2. Tror jeg heier på han med brunt hår. Stark! Han er kul. Gleder meg til å se mer.


Det er bare litt irriterende at alle andre er på sesong 8 mens jeg er på sesong 2. Fordi da får jeg høre så mye av hva som skjer som ikke har skjedd ennå. Det er dårlig gjort! Jeg vet liksom at han lille med blondt hår som er konge skal dø!! Hallo, sykt dårlig å fortelle meg det. 

Uansett, det programmet er sykt bra!

Posted by: Sten at 12:22 PM | Comments (4) | Add Comment
Post contains 113 words, total size 1 kb.

En tanke..

Jeg hadde en tanke i dag, men så glemte jeg den. Hater du ikke når det skjer? Noen ganger tenker jeg på noe, og rett etter på så tenker jeg ikke på det lenger. Det er sykt irriterende.


Det verste er at jeg ikke kan huske hva jeg tenkte på. Har dere noen gode tips??

Posted by: Sten at 12:20 PM | Comments (6) | Add Comment
Post contains 57 words, total size 1 kb.

Velkommen!

Dette er begynnelsen på min nettside. Jeg publiserer fra mitt hverdagsliv, noen ganger skriver jeg og andre ganger lenker jeg til kult innhold. Jeg håper du liker siden min.

Posted by: Sten at 12:19 PM | Comments (5) | Add Comment
Post contains 30 words, total size 1 kb.

Dette er min nettside

Forbrukslån

Posted by: Sten at 08:56 AM | Comments (3) | Add Comment
Post contains 5 words, total size 1 kb.

<< Page 1 of 1 >>
42kb generated in CPU 0.08, elapsed 0.1146 seconds.
46 queries taking 0.0567 seconds, 104 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.