April 30, 2019

Hei

Jeg hørte en sang i dag som het Hei. Jeg tror kanskje det var denne:Men så så jeg at det var et album. Vet du hvilken sang det kan ha vært?

Posted by: Sten at 12:26 PM | No Comments | Add Comment
Post contains 34 words, total size 1 kb.
What colour is a green orange?
8kb generated in CPU 0.05, elapsed 0.0745 seconds.
35 queries taking 0.0596 seconds, 44 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.